Etsivän nuorisotyöntekijän toimet (2) ja nuorten työpajan ohjaajan toimi haettavissa 28.4.2017 mennessä

13.4.2017 8.00

Wiitaunionin kuntaparin (Viitasaari-Pihtipudas) alueella julistetaan haettavaksi 28.4.2017 klo 15.00 mennessä

ETSIVÄN NUORISOTYÖNTEKIJÄN TOIMI

Tehtävä täytetään toistaiseksi 1.8.2017 alkaen. Toimen sijoituspaikka on Pihtipudas.

Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Lisäksi tehtäviin kuuluu kerran vuodessa koota yhteistyöneuvotteluun Pihtiputaan työllisyysasioista vastaavat tahot.

Tehtävään valittavalta edellytetään oma-aloitteisuutta, hyviä sosiaalisia ja tiimityötaitoja sekä kykyä verkostomaiseen ja moniammatilliseen työskentelyyn. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Kelpoisuusehtona on soveltuva AMK-tutkinto tai muu soveltuva koulutus sekä kokemusta nuorten parissa tehtävästä työstä. Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukset on toimitettava määräaikaan mennessä os. Viitasaaren vapaa-aikatoimisto, Keskitie 10, 44500 Viitasaari tai sähköpostilla os. jorma.rihto@viitasaari.fi.

Lisätietoja antaa vapaa-aikatoimenjohtaja Jorma Rihto p. 044 4597 570.

 ___________________________________________________________________________________


Wiitaunionin kuntaparin (Viitasaari-Pihtipudas) alueella julistetaan haettavaksi 28.4.2017 klo 15.00 mennessä

ETSIVÄN NUORISOTYÖNTEKIJÄN TOIMI

Tehtävä täytetään toistaiseksi 1.8.2017 alkaen. Toimen sijoituspaikka on Viitasaari.

Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Tehtävään valittavalta edellytetään oma-aloitteisuutta, hyviä sosiaalisia ja tiimityötaitoja sekä kykyä verkostomaiseen ja moniammatilliseen työskentelyyn. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Kelpoisuusehtona on soveltuva AMK-tutkinto tai muu soveltuva koulutus sekä kokemusta nuorten parissa tehtävästä työstä. Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukset on toimitettava määräaikaan mennessä os. Viitasaaren vapaa-aikatoimisto, Keskitie 10, 44500 Viitasaari tai sähköpostilla os. jorma.rihto@viitasaari.fi.

Lisätietoja antaa vapaa-aikatoimenjohtaja Jorma Rihto p. 044 4597 570

_____________________________________________________________________________ 

Pihtiputaan kunta julistaa haettavaksi 28.4.2017 klo 15.00 mennessä

NUORTEN TYÖPAJAOHJAAJAN TOIMEN

Toimi täytetään toistaiseksi 1.6.2017 alkaen.

Pihtiputaan kunnan nuorten työpajalle haetaan työpajan ohjaajaa. Hänen tehtävänään on vastata pajan työtehtävien hankinnasta, työtehtävien järjestelyistä sekä nuorten työtehtävien opastuksesta. Lisäksi työvalmentaja toimii nuorten tukena ja ohjaajana yhteistyössä mm. etsivän nuorisotyön ja työvoimaviranomaisten kanssa. Työpajan työtehtävät ovat pääasiassa metalli- ja puu- ja maalaustöitä, viheralueiden hoitoa sekä pieniä remontti- ja korjaustöitä. Mikään ei estä työtehtävien laajentamista oman ammattitaidon mukaisesti.

Tehtävään valittavalta edellytetään oma-aloitteisuutta, hyviä sosiaalisia ja tiimityötaitoja sekä kykyä verkostomaiseen ja moniammatilliseen työskentelyyn. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukset on toimitettava määräaikaan mennessä os. Viitasaaren vapaa-aikatoimisto, Keskitie 10, 44500 Viitasaari tai sähköpostilla os. jorma.rihto@viitasaari.fi.

Lisätietoja antaa vapaa-aikatoimenjohtaja Jorma Rihto p. 044 4597 570.