Yhteystiedot

Tekinsen toimen toimalajohtaja Juho Tenhunen (Pihtipudas ja Viitasaari)
044 459 7380

 • asemakaavoitus
 • yleiskaavoitus
 • kiinteistöasiat
 • työsuojelu

Aluearkkitehti
Helena Raatikainen
(Pihtipudas ja Viitasaari)
044 459 7389

 • kaavoituksen ja rakentamisen ohjaus
 • kulttuuriympäristön hoidon ohjaus
 • yleis- ja asemakaavat Pihtiputaan osalta
 • kaavoituksen taustaselvitykset
 • taajamakuvalliset ja maisemalliset asiat

Maanmittausteknikko
Kaisa Honkakallio (Vts)
044 459 7384

 • rantayleiskaavat

Piirtäjä
Taina Paananen (Vts)
044 459 7451

 • tonttitarjonta
 • osoiteasiat
 • karttojen ylläpito

Kartoittaja
Matti Junikka (Pdas)
040 860 0781

 • tonttiesittely
 • osoitteet
 • karttojen ylläpito
 • piirtäminen

Mittamies
Marko Siekkinen (Pdas)
040 860 0774

 • maastomittaus
 • kunnan kaapeleiden näytöt

Mittamies
Timo Paananen (Vts)
044 459 7421

 • maastomittaukset
 • johto- ja kaapelikarttojen ylläpito
 

Teknisen ja ympäristötoimen esite

Teknisen ja ympäristötoimen esite