Rakentaminen ja rakennusvalvonta

Rakentamisessa on noudatettava rakennusjärjestyksen ohjeita ja säännöksiä. Rakennusjärjestys määrittelee muun muassa ilmoituksiin ja lupiin liittyvät asiat, ympäristöön, piha-alueeseen ja maisemaan liittyvät seikat, rakennusten sijoittamisen tontille sekä hyvän rakentamistavan.

 

Kunnallistekniikka ja sähkö

Kunnallistekniikkaan kuuluvat muun muassa vesi- ja viemäripalvelut, liikenneväylät, yleiset alueet ja puistot.

Lue lisää

 

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta huolehtii, että rakentaminen suoritetaan turvallisesti, kestävästi ja tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon ohjeistukset, määräykset ja hyvät toimintatavat.

Lue lisää

 

Rakennusavustukset

Rakentajien on mahdollista hakea lainoja ja korjaus-avustuksia rakentamiseensa valtiolta (ARA).

Lue lisää

 

Johtojen, laitteiden ja muuntamoiden sijoittaminen sekä kaivulupa

Alla lomakkeet sijoittamis- ja kaivulupaan määräyksineen.

Kaivuohje

Kaivulupahakemus

Yhteistoimintasopimus

Muuntamon käyttöoikeussopimus

 

 

 

Rakennatko, remontoitko, etsitkö tekijöitä?

www.rakentajanabc.com

Rakennuslupahakemus

Rakennusvalvonnan lomakkeet ja ohjeet

Taksat ja maksut

(Maa-ainekseen liittyvät lupa-, tarkastus-, valvonta- ja muut taksat)

Pohjoisen Keski-Suomen yhteinen rakennusjärjestys