Avoimet työpaikat

23.4.2019 14.30

 

Viitasaaren kaupungin varhaiskasvatuksessa on haettavana varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimi 1.9.2019 alkaen. Hakemukset KuntaRekryn kautta 10.5.2019 klo 14.00 mennessä. Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja Maria Kilpeläinen, puh. 044 459 7326, maria.kilpelainen(at)viitasaari.fi


Pihtiputaan ja Viitasaaren perhe- ja mielenterveyspalveluissa on haettavana Yläkoulun ja toisen asteen koulupsykologin vakinainen virka. Pihtiputaan ja Viitasaaren koulupsykologin tehtävänä on yhteistyössä muiden paikallisten avohoidon toimijoiden kanssa huolehtia kunnan lasten ja nuorten terveen kehityksen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämistä.  Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen toimitetaan 17.5.2019 klo 15.00 mennessä.


Viitasaaren kaupunki julistaa haettavaksi kunnaneläinlääkärin viransijaisuuden (praktikko). Sijaisuuden toimipisteenä on kahden kunnaneläinlääkärin yhteisvastaanotto Pihtiputaalla ja toimialueena pääosin Pihtiputaan kunnan alue. Hakemukset tulee toimittaa 13.5.2019 klo 15.00 mennessä. Toivomme, että hakemukset jätetään ensisijaisesti KuntaRekryn kautta.


Viitasaaren kaupunki julistaa uudelleen haettavaksi kunnaneläinlääkärin viran (praktikko). Toimipisteenä tulee olemaan Pihtiputaan kahden kunnaneläinlääkärin yhteisvastaanotto, toimialueena Pihtiputaan kunnan alue. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Hakemukset on toimitettava 13.5.2019 klo 15 mennessä. Toivomme, että hakemukset jätetään ensisijaisesti KuntaRekryn kautta.

 


Viitasaaren kaupungin teknisessä toimessa, Pihtiputaan kunnassa julistetaan haettavaksi Ruoka- ja puhtauspalveluun 1 laitoshuoltajan toimi 1.6.2019 alkaen. Hakemukset tulee toimittaa 2.5.2019 klo 12.00 mennessä.


Pihtiputaan koulutoimessa julistetaan haettavaksi vakinaista täyttämistä varten lukion äidinkielen lehtorin virka 1.8.2019 alkaen toistaiseksi. Hakemukset kelpoisuuden osoittevine todistuksineen sekä nimikirjaote tai ansioluettelo on toimitettava to 25.4.2019 klo 15:00 mennessä osoitteella: Pihtiputaan lukio, Koulutie 2, 44800 Pihtipudas tai sähköpostilla anu.narhi@pihtipudas.fi


Pihtiputaan kunnan varhaiskasvatuksessa on haettavana varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimi 1.8.2019 alkaen toistaiseksi. Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen pyydetään toimittamaan postitse 18.4.2019 klo 12:00 mennessä os. Pihtiputaan kunta, Varhaiskasvatustoimisto, Keskustie 9, 44800 Pihtipudas.


Viitasaaren kaupunki julistaa haettavaksi perusturvan sijaispankkiin vastaavan sairaanhoitajan/vastaavan terveydenhoitajan vakinaisen toimen. Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 30.4.2019 klo 15.00 mennessä sähköisenä KuntaRekryn kautta.


Haemme Viitasaaren kaupungin kotihoitoon vakinaiseen toimeen toimintaterapeuttia. Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 30.4.2019 klo 15.00 mennessä sähköisenä KuntaRekryn kautta.


Viitasaaren kaupunki julistaa haettavaksi sairaanhoitajan vakinaisen toimen Ryhmäkoti Helmiinassa. Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 30.4.2019 klo 15.00 mennessä  sähköisenä KuntaRekryn kautta.


Haemme Viitasaaren kaupungin perusturvan sijaispankkiin 1 (yhtä) hoitajaa vakinaiseen työsuhteeseen ja 1 (yhtä) hoitajaa määräaikaiseen työsuhteeseen. Hakemukset tulee toimittaa sähköisenä 30.4.2019 klo 15.00 mennessä KuntaRekryn kautta.


 

Haemme Viitasaaren kaupungin vanhuspalveluihin vakinaiseen työsuhteeseen 2 (kahta) hoitajaa asumispalveluihin. Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 30.4.2019 klo 15.00 mennessä sähköisenä Kunta Rekryn kautta.


Haemme Viitasaaren kaupungin kotihoitoon määräaikaiseen virkaan asiakasohjaajaa. Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 30.4.2019 klo 15.00 mennessä sähköisenä KuntaRekryn kautta.

 


Viitasaaren kaupungin teknisen toimessa julistetaan haettavaksi ruoka- ja puhtauspalvelun yhdistelmätyöntekijän toimi Miekkarinteen päiväkotiin 1.8.2019 alkaen. Hakemukset koulutodistuksineen tulee toimittaa 3.5.2019 klo 12:00 mennessä; Viitasaaren kaupunk/Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Sari Wilkman, Keskitie 10, 44500 Viitasaari tai sähköisesti sari.wilkman@viitasaari.fi


Viitasaaren kaupungissa julistetaan haettavaksi perusopetuksen luokanopettajan virka. Virka täytetään 1.8.2019 toistaiseksi. Sijoituspaikka on Viitasaaren kaupungissa sijaitseva Kymönkosken koulu. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa 18.4.2019 klo 15:00 mennessä osoitteella Kymönkosken koulu, Hanhiniementie 9, 44640 Kymönkoski. Kuoreen merkintä: LUOKANOP.


Pihtiputaan kunta ja Viitasaaren kaupunki hakevat yhteistä yhdyskuntatekniikan päällikköä vakituiseen virkaan. Viran sijaintipaikka on Pihtipudas. Pihtipudas ja Viitasaari muodostavat noin 10.000 asukkaan alueen pohjoisessa Keski-Suomessa. Yhdyskuntatekniikan päällikkö johtaa yhdyskuntatekniikan toimintaa molemmissa kunnissa. Hakuaika päättyy 24.4.2019 klo 14.00 mennessä.


Viitasaaren kaupungin teknisessä toimessa, haettavana ruoka-ja puhtauspalveluun ruokapalveluohjaajan-ravitsemistyöntekijän toimi. Toimi on uusi. Hakemukset työ-ja koulutodistuksineen tulee toimittaa 18.4.2019 klo 12.00 mennessä.


Pihtiputaan kunta julistaa haettavaksi kesätyöntekijän paikan kuukauden ajaksi, jonka päätehtävänä on viestintätyö sosiaalisessa mediassa (kesätyö) Kuukauden mittaista (27.6.-26.7.2019) kesätyöpaikkaa voi hakea 15 vuotta ennen työsuhteen alkamista täyttäneet ja enintään 18 vuotiaat pihtiputaalaiset koululaiset, lukiolaiset ja keskiasteen opiskelijat. Hakuaika päättyy 30.5.2019 klo 16.00.


Viitasaaren kaupungin perusturvassa haettavana sairaanhoitajan ja lähihoitajan sijaisuuksia.  Sijoituspaikkana on Pihtiputaan sairaala ja hoivaosasto. Tarjoamme monipuolisia hoitotyön tehtäviä ja osaavan henkilöstön tuen. Työ on kolmivuorotyötä. Hakuaika 22.2.-30.4.2019. Työ alkaa heti tai sopimuksen mukaan.