Viralliset kuulutukset

20.3.2019 7.00


Rekisteriseloste ja asiakkaan informointi


Kuulutus pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen v. 2019.


Kuulutus, nuorten kesätyöllistämistuen hakuehdot vuodelle  2019. Tuki on haettava 15.4.2019 klo 15.00 mennessä.


Yksityistieavustukset vuonna 2019. Kunnossapidon kustannuksien selvitys ja pisteytyslomake on toimitettava viimeistään maanantaina 25.3.2019 klo 13:een mennessä.

Pisteytyslomake


Kuulutus vuoden 2019 eduskuntavaalien toimittamisesta Pihtiputaan kunnassa.


 Kuulutus, vesilain mukainen lupahakemus. Rannan ruoppaus Saanijärven Pöhlönrannassa, Pihtipudas.


Kuulutus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 19.2.2019, päätösnumero 19/0175/2. Päätös, johon on  haettu muutosta, Pihtiputaan kunnanvaltuuston päätös 29.5.2017 § 33.


Kuulutus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 19.2.2019, päätösnumero 19/0178/2. Päätös johon on haettu muutosta, Pihtiputaan kunnanvaltuuston päätös 23.4.2018 § 35.


Kuulutus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 19.2.2019, päätösnumero 19/1072/2. Päätös johon on haettu muutosta, Pihtiputaan kunnanhallituksen päätös 18.4.2017 § 85.


Ympäristölautakunta on tehnyt 26.2.2019 seuraavan maa-ainesluvan lupamääräystä koskevan päätöksen.  Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta selventää Hiekkakolmio Oy:n tilalla Kokkomäki RN:o 2:259 voimassa olevan maa-ainesluvan (11.2.2014 § 13) lupamääräyksiä 2. ja 3., ja yhdistää ne lupamääräykseksi 2. Ympäristölautakunta pitää voimassa lupamääräyksessä 10 määritellyn maisemointia koskevan 1:3:en luiskakaltevuusvaatimuksen. Muilta osin alkuperäisen maa-ainesluvan 11.2.2014 § 13 lupamääräykset säilyvät voimassaolevina ja velvoittavina.


Kutsuntakuulutus. Kutsunnat Pihtiputaalla 30.8.2019, klo 9.00. Kunnantalo, Keskustie 9 Pihtipudas. Ole paikalla klo 8.45.


Viitasaaren alueen musiikkiopiston johtokunnan kokous pidetään keskiviikkona 13.3.2019 klo 18.00 Wiikin kartano Viitasaari. Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä keskiviikkona 27.3.2019 musiikkiopistolla.


 Rupon asemakaavan osittainen kumoaminen korttelin 404 tonttien 2-6 osalta - ehdotus nähtävillä.  Kuulutus nähtävillä 13.3. - 11.4.2019 välisen ajan.


Niemenharjun alueen asemakaavan muutos - luonnos nähtävillä ajan 13.3. - 11.4.2019 välisen ajan.


Rakennuslupahakemukset 4 kpl. Antopäivä 19.3.2019.


Eduskuntavaali 2019. Vaalien ulkomainontapaikat Pihtiputaalla.


Pohjoisen Keski-Suomen Ympristölautakunnan kokous ma 25.3.2019 ko 14.00. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 29.3.2019.


Kunnanvaltuuston kokous ma 25.3.2019. Tarkistettu pöytäkirja nähtävillä 29.3.2019.


Rakennuslupapäätös 1 kpl. Päätöksen antopäivä 26.3.2019.