Järjestöjen erityisavustukset 2018

7.8.2018 11.00

Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi

JÄRJESTÖJEN ERITYISAVUSTUKSET 2018


Pihtiputaan kunnan avustustoiminnan tavoitteina on kuntalaisten hyvinvointiin kohdistuvien palveluiden edistäminen ja monipuolistaminen, kunnan ja eri toimijoiden välisen yhteistyön mahdollistaminen sekä vapaan kansalaistoiminnan merkityksen ja moniarvoisuuden korostaminen. Lisäksi avustustoiminnalla vahvistetaan yhteisöllisyyttä, vapaaehtoistoimintaa, kylien elinvoimaisuutta, aktiivista harrastustoimintaa sekä hyvinvointia.


Erityisavustukset on tarkoitettu hakijan hanke-, kokeilu-, projekti- ja kehittämistoimintaan, joka ei ole vuosittain toistuvaa. Hakemus on jätettävä ennen toiminnan aloittamista. Avustushaku koskee liikunta-, nuoriso- ja kulttuurijärjestöjä sekä –toimijoita, kyläyhdistyksiä, yleishyödyllisiä yhdistyksiä sekä terveys- ja kansanterveysjärjestöjä.

Avustushakemukseen tulee liittää vuoden 2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma, vuoden 2017 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnan- / tilintarkastuskertomus sekä selvitys muista samaa tarkoitusta varten saaduista ja haetuista avustuksista. Lisäksi hakevan tahon tulee liittää hakemukseen pöytäkirjanote päätöksestä, jolla avustusta on päätetty hakea.


AVUSTUSTEN HAKEMINEN

Allekirjoitetut kirjalliset hakemukset liitteineen on toimitettava 3.9.2018 mennessä osoitteella Sivistyslautakunta, PL 36, 44801 Pihtipudas.  Hakemuslomakkeita saa kunnantalon infosta, kunnan nettisivulta Ilmoitukset osiosta tai vapaa-aikatoimistosta email. liisa.hypponen@viitasaari.fi. Hakemusta voi täydentää myöhemmin, jos tarvittavat liitteet eivät ole saatavilla hakuaikaan mennessä. Myöntämispäätös on ehdollinen, kunnes puuttuvat liitteet on toimitettu. Myöhässä saapuneet hakemukset hylätään. Tarkemmat avustuksen saannin ja hakijoiden arvioinnin kriteerit sekä maksatus-, käyttö- ja tiliselvityskäytännöt selviävät hyväksytystä avustusohjeesta, joka löytyy kunnan nettisivulta muiden avustuksen hakuun liittyvien asiakirjojen yhteydestä.

Lisätietoja avustuksista antaa vapaa-aikatoimen koordinaattori Kati Laine-Rissanen p. 040 714 3888 tai kati.laine-rissanen@pihtipudas.fi

 

Pihtiputaan kunnan avustusohje

Hakemuslomake