Tervetuloa vieraskasvien torjuntatalkoisiin to 13.6. klo 14-18!

10.6.2019 14.25

Talkoot starttaavat kunnanviraston pihasta klo 14.

Varaa mukaan säänmukainen varustus, suojakäsineet sekä mahdollisuuksien mukaan talikko, terävä lapio jne.

Jätesäkit tulevat kunnan puolesta ja otetaan mukaan kokoontumispaikalta.

Torjuntatyötä talkoissa kohdistetaan ensisijaisesti lupiiniin, joka on tällä hetkellä kukassa. Myös muita vieraskasveja saa torjua. Jättiputket kuitenkin jätetään ammattilaisille!

Täydet jätesäkit läjitetään torjuntapaikoille ja niiden sijainti ilmoitetaan talkoiden päättyessä. Säkit noudetaan seuraavana päivänä kunnan / Kumppanuus ry:n toimesta.

Tärkeää on myös lajihavaintojen kirjaaminen ja osa talkooväestä voi jalkautua myös kirjaamaan havaintoja mobiililla https://viekas.laji.fi/ sivustolle.

Ohjattu osuus ajoittuu ajalle klo 14-16.

Kokoontuminen kunnanviraston pihassa klo 14, josta jalkaudutaan kohteisiin osallistujamäärän mukaan alkuinfon jälkeen.

Talkoiden ohjelmallinen osuus päättyy makkara- ja mehutarjoiluun klo 16, jonka jälkeen talkooväen toivotaan jatkavan työtä vielä mahdollisuuksiensa mukaan.


Haitalliset vieraslajit aiheuttavat vahinkoa luonnolle, terveydelle ja taloudelle, ja vaikutukset tulevat kasvamaan ilmaston lämmetessä.

Viestimällä aktiivisesti haitallisista vieraslajeista, niiden leviämistavoista sekä torjuntakeinoista on mahdollista hillitä vieraslajien leviämistä. Joissakin tapauksissa maanomistajat ovat jopa velvollisia hävittämään EU- tai Suomen lainsäädännön piiriin lukeutuvia haitallisia vieraslajeja maaltaan.

Torjuntaa toteutetaan aktiivisten kuntalaisten panostuksen avulla ja kohdelajeina Pihtiputaalla ovat eritoten komealupiini ja jättipalsami, jotka ovat muodostaneet paikallisesti merkittäviäkin kasvustoja. Myös jättiputki, kurtturuusu ja monet muut vieraskasvit tulee torjuntatyössä huomioida.

Pihtiputaan kunta haastaa kaikki kuntalaiset, yritykset ja yhteisöt mukaan vieraslajien torjuntaan!

- Pyydämme kaikkia kuntalaisia ilmoittamaan laji- ja esiintymispaikkahavaintonsa Suomen lajitietokeskuksen karttapalveluun; https://.laji.fi tai Pihtiputaan kunnan neuvontaan pihtiputaan.kunta@pihtipudas.fi

- Lisäksi pyydämme yksityisiä maanomistajia ilmoittamaan, mikäli torjuntatyötä saa kyseisen maanomistajan maa-alueilla suorittaa. Maanomistajien suostumukset kartoittaja Martti Junikalle, joka koostaa luvallisista torjuntakohteista tarpeelliset kartta-aineisto (kunnan maa-alueet + yksityisten suostumukset) martti.junikka@pihtipudas.fi

- Kaikille avoin info- ja tiedotustilaisuus järjestetään lauantaina 8.6.2019 klo 14 - 16 Pihtiputaan kunnanvirastolla valtuustosalissa. (Kutsu)  Tilaisuudessa tutustutaan vieraslajeihin, niistä mahdollisesti aiheutuviin haittoihin sekä haitallisten vieraslajien torjuntaan. Tilaisuudessa asiantuntijana Suomen luonnonsuojeluliiton VieKas LIFE-hankeen aluekoordinaattori Titta Makkonen (titta.makkonen@sll.fi)

- 13.6.2019 klo 14 – 18 järjestetään talkoot! Talkoiden tarkemmasta toteutustavasta ilmoitetaan lähempänä sekä infotilaisuudessa 8.6.. Talkootilaisuuksia järjestetään eri kyläkunnilla sekä kirkonkylän alueella. Toivotamme tervetulleiksi kaikki ikään katsomatta!

- Kesän ajan vieraslaji torjuntatyö jatkuu aktiivisten kuntalaisten avulla. Toivomme, että asian ympärillä kuntalaiset verkostoituvat ja aktivoituvat esim. kyläkunnittain.

- Syyskesällä järjestetään toinen yleinen talkoopäivä. Tämän ajankohdasta tiedotetaan lähempänä.

Seuraa ilmoittelua Kotiseudun Sanomissa sekä www.pihtipudas.fi sekä facebookissa Pihtipudas Tänään !

Lisätietoja vieraslajeista mm.

https://www.sll.fi/viekas-life/      https://viekas.laji.fi      vieraslajit.fi   

Vieraslajien ilmoittamiseen tarkoitettu mobiililomake

Lisätietoa lajien tunnistamiseen ja torjuntaan: Komealupiini, Jättipalsami, Jättiputki, Keltamajavankaali 

Artikkeli VieKas-hankkeesta Luonnonsuojelija-lehdessä

Suomen Luonnonsuojeluliiton Lehdistötiedote hankkeesta