Ilosjoen kyläsuunnitelma

Kesällä 2008 Ilosjoen kyläläisille toteutettiin Viisari ry:n rahoittamana Leader+-tuella kysely kylän vahvuuksista, kehittämistarpeista ja muista toiveista. Vastausten pohjalta valmistui uusi kyläsuunnitelma 2008, jonka yhteenveto on esitetty alla.

Mahdollisuuksia

Ilosjoen kyläläiset ovat tyytyväisiä kyläänsä ”oikeana” ja hyvänä asuinpaikkana. Sijainti, järvinen ympäristö, uusi kylätalo, uudistettu kalasatama ja muut kyläläiset, naapurit miellettiin kylän vahvuuksiksi. Odotuksia kohdistuu paljon kylätaloon ja kalasatamaan. Niiden toivotaan tuovan kylälle uusia aktiviteetteja ja yhteistä tekemistä sekä kehittävän osaltaan myös elinkeinotoimintaa.

Eniten toiveita kohdistuu kansalaisopiston toiminnan palauttamiseen kylälle. Tämä ja mahdolliset muut yhteiset kylän tapahtumat lujittaisivat kyläläisten keskinäistä yhteydenpitoa ja aktiivisuutta.

Kaikki tämä tarjoaa mahdollisuuksia 1. maaseutumatkailun, 2. luonto- ja erämatkailun, 3. järvimatkailun ja 4. kalastuksen ja sitä kautta kalajalostuksen kehittämiseen.

Haasteita

Kylällä on myös paljon kehitettävää. Erityisesti vanhusväestön kannalta tärkeimmät palvelut ovat huonojen julkisten liikenneyhteyksien vuoksi ”kaukana”. Oma auto olisi lähes välttämätön. Myös kunnallistekniikan parantamiseen liittyy odotuksia. Ehkä keskeisin niistä liittyy uuden jätevesilain myötä tulleeseen velvoitteeseen nykyistä tehokkaampaan jätevesien käsittelyyn.

Nämä puolestaan luovat haasteita 1. ympäristöasioiden hoitoon, 2. yleiseen siisteyteen ja 3. kunnallistekniikan parantamiseen jätevesihuollon osalta.Tarpeita on myös 4. uusien rakennuspaikkojen kaavoittamiseen.

Toiveita

Kylärenki- tms. kotitalouksien ylläpitoon ja kunnostustöihin liittyville palveluille on selvä tilaus. Näiden palvelujen tarve on suurinta kesäasukkailla ja vanhusväestöllä.

Avaa kyläsuunnitelma tästä.