Pihtiputaan kylät

Pihtiputaan kunta muodostuu 13 elinvoimaisesta kylästä, jotka tarjoavat laadukkaita asumisen ja elämisen mahdollisuuksia. Kyliltä löytyy asuntokantaa, rauhaa ja hiljaisuutta, keskinäistä välittämistä ja kehittämisentahtoa! Jokaisella kylällä kiinnitetään huomiota ympäristöasioihin: vesistön kuntoon, risukoiden raivauksiin, polkujen rakentamiseen jne. Kylillä on toki omia painopistealueitaan ja vahvuuksiaan, mutta ympäristöasiat ovat kaikille kylille yhteisiä; ne tuovat kyläläisiä mukaan yhteisiin talkoisiin ja kasvattavat yhteishenkeä.

 
 

Alvajärvi

Alvajärvi on luonnonkaunis kylä kahden järven rannalla. Alvajärvi jakautuu neljään eri kylänosaan: Honkarantaan, Lehtoperään, Rekosrantaan ja Puuruskylä-Etelärantaan. Kuntakeskukseen matkaa on noin 16 kilometriä.

Lue lisää

 

Elämäjärvi

Elämäjärvi on viihtyisä kylä Pihtiputaan kunnan pohjoisrajalla E75-tien varrella. Pihtiputaan keskustaan matkaa on noin 15 kilometriä.

Elämäjärvi

 

Ilosjoki

Ilosjoki sijaitsee E75-tien varrella Kolimajärven rannoilla ja Ilosjärven ympärillä. Ilosjoen kylän maisemia ovat kumpuilevat pellot ja mäntymetsät. Keskustaajamaan on matkaa 10 kilometriä.

Ilosjoki

 

Kojola

Kojolassa on hyvin elinvoimainen maaseutu maanviljelijöineen sekä kaunis kylänraitti, jossa kesällä riittää vilskettä.

 

Korppinen

Korppisen luonnonrikkauksien erikoisuus kauniiden metsien ja vesistöjen ohella on Virkamäen kyhmykiilleliuske, jonka ainoa esiintymispaikka kylä on.

 

Kärväskylä

Kärväskylä sijaitsee Kolimajärven rannalla kauniissa peltomaisemassa. Kylällä on hyvä tie ja paljon lapsia. Luonto ja vesistöreitit ovat kylän rikkaus.

 

Muurasjärvi

Muurasjärvi on valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue. Kylä sijaitsee Pihtiputaan kunnan luoteisosassa noin 29 kilometrin päässä keskustaajamasta. Kylässä on noin 800 asukasta.

Lue lisää

 

Peninki ja Liitonjoki

Peninki ja Liitonjoki sijaitsevat vierekkäin Elämäjärven rannoilla Pihtiputaan kunnan pohjois- ja koillisosissa 10-20 kilometrin päässä keskustaajamasta.

 

Rönnynkylä

Rönnyn kylä löytyy E75-tien varrelta Saanijärven pohjoisrannalta vain 7,5 kilometrin päästä Pihtiputaan kunnan keskustasta.

Lue lisää

 

Saani

Saani on kasvava, mutta rauhallinen ja maaseutumainen kylä keskustaajaman läheisyydessä.

 

 

Seläntaus

Seläntauksen kylä sijaitsee Alvajärven etelärannalla, Pihtiputaan kunnan lounaispuolella.

 

 

Keski-Suomen Kylät

Keski-Suomen Kylät ry edistää ja kehittää kylätoimintaa yhteistyössä kylä- ja asukasyhdistysten kanssa. Keski-Suomen Kylät ry:n sivuilta löytyy lisätietoa sekä ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia.

Lue lisää