Keskusvaalilautakunta toimikaudella 2017-2021

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toi­mi­kau­dek­seen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu pu­heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuiten­kin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsen­ten että varajäsenten tulee mah­dollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edel­lisissä ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano:

Keskusvaalilautakunnan sihteeri, kunnansihteeri Maija Sieppi puh. 044 459 6805

Varsinainen jäsen

Paananen Terttu, pj.

Toivonen Eija, vpj,

Karvonen Juha

Tiainen Arto

Tiainen Marjo

Varajäsenten järjestys:

1. Maalahti Pirkko

2. Kinnunen Jussi

3. Krook Juhani

4. Paananen Helena

5. Mikkonen Maria

 

 

Keskusvaalilautakunta kokoontuu tarvittaessa kulloinkin toimitettavana olevien vaalien valmistelun johdosta.