Kunnanvaltuusto

Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista: veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto hyväksyy toimialoille talousarvion ja palvelusopimuksen sekä asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuusto päättää kunnan hallinnon rakenteesta ja toimielinten sekä viranhaltijoiden keskinäisestä toimivallan jaosta. Valtuusto valitsee keskeiset luottamushenkilöt. Kunnan asioiden hoitoa ja tuloksia valtuusto seuraa tilinpäätöksen sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen avulla.

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kunnantalolla, os. Keskustie 9, 44800 Pihtipudas. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Kokouksista ilmoitetaan erikseen kunkin kokouksen osalta Kotiseudun sanomissa. Kokousilmoitus ja luettelo käsiteltävistä asioista ovat nähtävillä kunnantalon ilmoitustaululla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnantalolla neuvonnassa kokousta seuraavana perjantaina. Kunnanvaltuuston esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös kunnan kotisivuilla.

Kunnanvaltuuston päätöksiin haetaan pääosin muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella. Erityislainsäädännössä voi olla myös muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä valitusoikeudesta.

Valtuutetuilla on kunnan sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi(at)pihtipudas.fi

 

Valtuuston jäsenet:

Räisänen Pentti, kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Aho Hannu

Ahola Jaana

Hollanti Jyrki, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja

Ihalainen Jarmo

Jämsén Reijo

Jämsén Teppo

Jämsén Tomi

Kahilainen Seppo

Kananen Erkki

Kananen Markku

Kangasluoma Taina

Karppinen Minna

Lahtinen Juuso

Logrén Marjo

Mattola Tauno

Mikkonen Tuulia

Nykänen Onni

Närhi Sirpa

Paananen Karri

Parkkonen Kari

Pärnänen Raimo

Saastamoinen Tapio

Skantz Tuomas

Sutinen Pekka

Tiainen Marko, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja

Ylälehto Jani