Vaalit 

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • maakuntavaalit ensimmäiset 2019, tämän jälkeen samanaikaisesti kuntavaalien kanssa
  • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2019)
  • europarlamenttivaalit joka viides vuosi (seuraavat vuonna 2019)
  • kuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2021)
  • tasavallan presidentin vaali joka kuudes vuosi (seuraavat vuonna 2024)

 

Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) koskevia säännöksiä.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Keskustie 9, 44800 Pihtipudas

puh. 014 459 6800

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano

Keskusvaalilautakunta kokoontuu tarvittaessa kulloinkin toimitettavana olevien vaalien valmistelun johdosta.