Vaalit 

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

 • tasavallan presidentin vaali joka kuudes vuosi (seuraavat 28.1.2018)
 • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2019)
 • europarlamenttivaalit joka viides vuosi (seuraavat vuonna 2019)
 • kuntavaalit joka neljäs vuosi

 

Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) koskevia säännöksiä.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Keskustie 9, 44800 Pihtipudas

puh. 014 459 6800

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano

Keskusvaalilautakunta kokoontuu tarvittaessa kulloinkin toimitettavana olevien vaalien valmistelun johdosta.

 

Presidentinvaalit 2018

Tärkeimmät päivämäärät vuoden 2018 presidentinvaalissa:

Ensimmäinen vaali:

 • vaalipäivä sunnuntai 28.1.2018
 • ennakkoäänestys kotimaassa 17.-23.1.2018
 • ennakkoäänestys ulkomailla 17.-20.1.2018
 • ehdokasasettelu vahvistetaan 21.12.2017
 • ehdokashakemukset jätettävä viimeistään 12.12.2017 ennen klo 16
 • äänioikeustiedot määräytyvät 8.12.2017
 • äänioikeusrekisteri perustetaan 13.12.2017.

Mahdollinen toinen vaali:

 • vaalipäivä sunnuntai 11.2.2018
 • ennakkoäänestys kotimaassa 31.1.-6.2.2018
 • ennakkoäänestys ulkomailla 31.1.-3.2.2018

 

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjän on sekä yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, kotiäänestyksessä, laitosäänestyksessä että vaalipäivän äänestyksessä tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Jos äänioikeutetulla henkilöllä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi henkilö saada poliisilaitokselta väliaikaisen henkilökortin, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten kuntavaaleissa ja on voimassa ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän ajan. Tässä tapauksessa henkilökortti on maksuton.

Väestörekisterikeskuksen lähettämän ilmoituskortin mukaan ottaminen ja luovuttaminen vaalitoimitsijalle nopeuttaa äänestystä.