Vaalit 

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • kuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat 9.4.2017)
  • tasavallan presidentin vaali joka kuudes vuosi (seuraavat vuonna 2018)
  • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2019)
  • europarlamenttivaalit joka viides vuosi (seuraavat vuonna 2019)

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Keskustie 9, 44800 Pihtipudas

puh. 014 459 6800

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano

Keskusvaalilautakunta kokoontuu tarvittaessa kulloinkin toimitettavana olevien vaalien valmistelun johdosta.

 

  Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) sekä kuntalain kuntavaaleja koskevia säännöksiä.

Kuntavaalit 2017

Kuntavaaleissa valittavat kuntien valtuustot päättävät kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnallisten palveluiden käyttämisestä. Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Valtuutettuja valitaan kuntalain 16 §:ssä säädetty kunnan asukaslukuun sidottu vähimmäismäärä, jollei valtuusto päätä vähimmäismäärää suuremmasta valtuutettujen määrästä.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa Pihtiputaan kunnanvaltuustoon valitaan 27 valtuutettua ja heille varavaltuutetut  (kunnanvaltuusto 30.5.2016 § 46). Kunnanvaltuuston toimikausi alkaa 1.6.2017.

  

Kuntavaalit 2017

 

   Pihtiputaan kunnanvaltuustoon valitut

 

 

 

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjän on sekä yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, kotiäänestyksessä, laitosäänestyksessä että vaalipäivän äänestyksessä tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Jos äänioikeutetulla henkilöllä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi henkilö saada poliisilaitokselta väliaikaisen henkilökortin, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten kuntavaaleissa ja on voimassa ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän ajan. Tässä tapauksessa henkilökortti on maksuton.

Väestörekisterikeskuksen lähettämän ilmoituskortin mukaan ottaminen ja luovuttaminen vaalitoimitsijalle nopeuttaa äänestystä.