Vaalit 

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • eduskuntavaalit su 14.4.2019 (ennakkoäänestys 3. - 9.4.2019)
  • europarlamenttivaalit su 26.5.2019(ennakkoäänestys 15. - 21.5.2019)
  • maakuntavaalit ensimmäiset 2019, tämän jälkeen samanaikaisesti kuntavaalien kanssa
  • kuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2021)
  • tasavallan presidentin vaali joka kuudes vuosi (seuraavat vuonna 2024)

 

Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) koskevia säännöksiä.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Keskustie 9, 44800 Pihtipudas

puh. 014 459 6800

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano

Keskusvaalilautakunta kokoontuu tarvittaessa kulloinkin toimitettavana olevien vaalien valmistelun johdosta.

 

 Lisätietoja eduskuntavaaleista

Lisätietoja europarlamenttivaaleista

 

Vaalit.fi sosiaalisessa mediassa;