Vaalit 

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

  • tasavallan presidentin vaali joka kuudes vuosi (seuraavat 28.1.2018)
  • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi (seuraavat vuonna 2019)
  • europarlamenttivaalit joka viides vuosi (seuraavat vuonna 2019)
  • kuntavaalit joka neljäs vuosi

 

Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) koskevia säännöksiä.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Keskustie 9, 44800 Pihtipudas

puh. 014 459 6800

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano

Keskusvaalilautakunta kokoontuu tarvittaessa kulloinkin toimitettavana olevien vaalien valmistelun johdosta.

 

Presidentinvaalit 2018

Presidentinvaalien 2018 varsinainen äänestyspäivä on sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdollinen toinen äänestyspäivä sunnuntaina 11.2.2018. Ennakkoäänestys on ajalla 17.-23.1.2018 (mahdollinen toinen vaali 31.1.-6.2.2018).

Oikeusministeriön Presidentinvaalit 2018 tulos- ja tietopalvelu -sivulta löytyvät varsinaisten tulostietojen lisäksi mm. kaikki Suomessa ja ulkomailla sijaitsevat ennakkoäänestyspaikat ja ehdokastiedot. 

Yleinen ennakkoäänestys
Pihtiputaan kunnantalo (Keskustie 9, valtuustosali)

17. - 19.1.2018 (ke - pe) klo 12:00 - 18:00
20. - 21.1.2018 (la - su) klo 12:00 - 16:00
22. - 23.1.2018 (ma - ti) klo 12:00 - 18:00

Mahdollinen toinen vaali
31.1. - 2.2.2018 (ke - pe) klo 12:00 - 18:00
3. - 4.2.2018 (la - su) klo 12:00 - 16:00
5. - 6.2.2018 (ma - ti) klo 12:00 - 18:00

Vaalipäivän 28.1.2018 sekä 11.2.2018 äänestyspaikat

001 Alvajärvi  - Alvajärven Maamiesseurantalo
002 Elämäjärvi - Peninki  - Mäntypirtti
003 Kirkonkylä  - kunnanvirasto
004 Korppinen  - Korppisen kylätalo
005 Muurasjärvi  - Muurasjärven koulun ruokasali

Laitosäänestys

Kunnanhallitus on määrännyt (21.8.2017 § 192) laitoksissa tapahtuviksi ennakkoäänestyspaikoiksi terveyskeskuksen Jokirannan vuodeosaston ja vanhusten palvelukeskus Sopukan.

Näissä vaalitoimikunta hoitaa ennakkoäänestyksen.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle, voi tietyin edellytyksin äänestää kotonaan.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua joko kirjallisesti (Pihtputaan keskusvaalilautakunta, Keskustie 9, 44800 Pihtipudas) tai puhelimitse (040 173 6803 tai 014 459 6800) viimeistään tiistaihin 16.1.2018 klo 16:00 mennessä. 

 Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjän on sekä yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, kotiäänestyksessä, laitosäänestyksessä että vaalipäivän äänestyksessä tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Jos äänioikeutetulla henkilöllä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi henkilö saada poliisilaitokselta väliaikaisen henkilökortin, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten kuntavaaleissa ja on voimassa ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän ajan. Tässä tapauksessa henkilökortti on maksuton.

Väestörekisterikeskuksen lähettämän ilmoituskortin mukaan ottaminen ja luovuttaminen vaalitoimitsijalle nopeuttaa äänestystä.

 

Helena Vuopionperä 
Pihtiputaan kunnan keskusvaalilautakunnan siheeri