Tervetuloa Muurasjärven kylän internet-sivuille!

 

Muurasjärven kylä sijaitsee 30 km Pihtiputaalta luoteeseen Haapajärvelle päin, ja on koko 1900 -luvun ollut Pihtiputaan suurimpia kyliä. Muurasjärvi on Kymijoen latvavesistöjä. Tienoo on loivasti kumpuilevaa, talot sijaitsevat yleensä matalien mäkien päällä. Pellot ovat multa ja turvemaita. Maatilat ovat lähinnä karjatiloja. Pihtiputaan kunnan keskustaan kylältä on matkaa 29 km. Alue on aivan Keski-Suomen maakunnan pohjoisosassa rajautuen Reisjärven kuntaan ja samalla myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan.

Muurasjärvi on valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue valtioneuvoston vuoden 1995 päätöksellä. Koko Keski-Suomessa näitä arvokkaita maisema-alueita on kahdeksan ja niistä kolme, Kärväskylä, Muurasjärvi ja Ylä-Liitonjoki, sijaitsevat Pihtiputaalla. Muurasjärvi on erityisesti arvokas perinnemaisemiensa vuoksi.

Muurasjärvi Facebookissa