Rönnynkylä

 

Rönnynkylä on pieni ja pirteä kylä pohjoisessa Keski-Suomessa Pihtiputaalla. Kylän sijainti on hyvä, E75 –tien varrella, noin kahdeksan kilometriä Pihtiputaan kirkonkylästä pohjoiseen Saaninjärven rannalla. Saaninjärvi ulottuu etelässä lähes Pihtiputaan kirkonkylälle saakka, Rönnynkylä on järven koilliskulmalla. Kylämaisemaa hallitsee kumpuilevat peltoalueet johon on sijoittuneena asutus pihapiireineen. Peltoaukea rajautuu luontevasti kumpuilevaan metsämaastoon.

Asutus sijoittuu pääosin valtatie E75 –tien länsipuolelle Rönnyntien varteen ja Pöhlönrannalle. Muutama asuinpaikka on myös valtatien itäpuolella vanhan nelostien, nykyisen Peningintien varrella.

Kylän lapset käyvät alakoulua Peningin koulussa noin viiden kilometrin päässä Peningin kylällä. Isommat lapset käyvät yläkoulua Tahkonpolun koulussa ja lukiolaiset Pihtiputaan lukiossa Pihtiputaan kuntakeskuksessa.

Kylän kehittämistä

Rönnynkylällä on oma kyläseura, Rönnyn kyläseura ry. Seuran toiminnan päätavoite on säilyttää kylä viihtyisänä paikkana elää ja asua. Pienenä kyläyhteisönä toiminta pidetään tasolla, joka ei ole vain viemässä aikaa ja energiaa vaan antamassa kyläläisille yhteisiä hetkiä arjen keskelle.

Kehittämiskohteita kylällä on mm. Saaninjärvi ja sen ranta-alueet, kylämaiseman siisteyden ylläpito siivous- ja raivaustalkoin ja yhteiskäyttöön tarkoitettujen virkistyspaikkojen rakentaminen. Vuosi vuodelta näitä onkin saatu vietyä eteenpäin osa-alue kerrallaan.