Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Wiitaunionissa

Wiitaunionissa (Viitasaaren kaupunki, Pihtiputaan kunta) kuljetuspalvelua haetaan oheisella lomakkeella. Hakijaa pyydetään vastaamaan kaikkiin kysymyksiin huolella, koska tiedot ovat välttämättömiä palveluntarpeen arvioimiseksi ja kuljetuspalvelun myöntämiseksi.

Kuljetuspalvelun myöntämisperusteet:

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu pääsääntöisesti 68 -vuotta täyttäneille, joilla on suuria vaikeuksia käyttää julkisia liikennevälineitä ja joiden liikuntarajoitteisuus aiheutuu ikääntymisestä ja siihen liittyvistä sairauksista. Kuljetuspalvelua myönnetään välttämättömään asiointiin turvaamaan hakijan itsenäistä kotona selviytymistä. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Sairausvakuutuskorvattavat esim. matkat lääkäri-, tutkimus- ja hoitokäynneistä kuuluvat Kelan korvauksen piiriin, niihin ei voi käyttää sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voi käyttää oman kunnan alueella tai lähimpään asiointikeskukseen suuntautuvilla matkoilla. Kuljetuspalvelun tarvetta arvioitaessa selvitetään muiden palvelujen kokonaisuus (esim. kotihoidon palvelut, ateriapalvelu, omaishoito), joiden piirissä hakija on. Kuljetuspalvelua päätettäessä huomioidaan hakijan tai hakijaperheen tulot ja varallisuus.

  • vuonna 2016 yksinasuvan bruttotuloraja on 1 100 euroa kuukaudessa, tileillä oleva käteisvarallisuus tulee olla alle 10 000.
  • pariskunnan taloudessa yhteinen tuloraja on 1 900 euroa kuukaudessa (brutto) ja tileillä oleva käteisvarallisuus yhteensä alle 15 000 euroa.

Tuloina ei oteta huomioon asumistukea, hoitotukea eikä rintamalisää.

Kuljetuspalvelua haetaan erillisellä hakemuksella. Liitteeksi sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluhakemukseen tarvitaan tositteet tuloista ja tilien saldoista (esimerkiksi eläkepäätökset ja viimeisimmät tiliotteet) sekä selvitys hakijan terveydentilasta.

Hakemuksen liitteineen voi palauttaa:

Pihtiputaalla osoitteeseen: Seniorineuvoja, Palvelukeskus Sopukka, Kisatie 1, 44800 Pihtipudas

Viitasaarella osoitteeseen: Seniorineuvoja, Viitasaaren kaupunki, Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Lisätietoja:

Pihtipudas, seniorineuvoja puh. 044 7091829, vs. vanhuspalvelujohtaja puh. 040 860 0786

Viitasaari, seniorineuvoja puh. 050 310 8037, koti- ja asumispalvelujohtaja puh. 044 4597331