Sähköinen asiointi 

Wiitaunionin terveyskeskuksessa otetaan käyttöön sähköisen asioinnin mahdollisuus osassa kiireettömiä terveyspalveluita. Kuntalainen voi asioida palveluissamme sähköisesti henkilökohtaisia pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai HST-korttia käyttämällä. Sähköinen asiointi edellyttää asiakkaan/potilaan sähköisen asioinnin suostumusta, jonka voi tehdä sähköisesti eTerveyspalvelun asiointiportaalissa tai vastaanottokäynnin yhteydessä. Asiointi eTerveyspalvelussa on maksutonta.

eTerveyspalveluun kirjaudutaan osoitteessa

www.pihtipudas.fi -> sosiaali- ja terveyspalvelut -> terveyspalvelut -> easiointi

www.viitasaari.fi -> sosiaali- ja terveyspalvelut -> terveyspalvelut -> easiointi.

Sähköistä asiointia kehitetään ja laajennetaan asteittain. Tällä hetkellä kuntalaiset saavat kaikista terveyskeskukseen varatuista kiireettömistä vastaanottoajoista ajanvarausmuistutuksen yksi ja kolme arkipäivää ennen vastaanottoa. Kuntalaisilla on mahdollisuus tarkastella omia ajanvarauksiaan sekä varata, siirtää tai perua itse varaamiaan aikoja. Sähköinen ajanvaraus otetaan asteittain käyttöön seuraavilla terveydenhoitajien vastaanotoilla:

 • aikuisneuvolassa
 • perhesuunnitteluneuvolassa
 • lastenneuvolassa sekä
 • kouluterveydenhoitajalla
 • työterveyshuollossa

Tarkemmat ajanvaraustuotteet ovat näkyvissä eTerveyspalvelussa.

Sähköiseen asiointiin kuuluu ajanvarauspalveluiden lisäksi viestipalvelut. Terveydenhuollon ammattihenkilö voi lähettää esimerkiksi laboratoriotuloksia tai muita terveydentilaa koskevia tietoja tekstiviestinä asiakkaan/potilaan puhelimeen tai web-viestinä sähköisen asioinnin portaaliin. eTerveyspalvelu sisältää myös lomakepalvelun, mikä mahdollistaa asiakkaalle/potilaalle esitietolomakkeiden täyttämisen ja lähettämisen sähköisesti. Esitietolomakkeet täyttöohjeineen löytyvät eTerveyspalvelu-portaalista. Kaikkeen toisen puolesta asiointiin, myös alaikäisten lasten kohdalla, tarvitaan sähköisen asioinnin kirjallinen valtuutus, lomakkeet löytyvät yllämainituista internet-osoitteista.

 

 

Kiireettömän sairaanhoidon jonotiedote 1.2.2019 

Viitasaaren ja Pihtiputaan terveyskeskukset

Hoitotakuu toteutuu Wiitaunionin Viitasaaren ja Pihtiputaan terveysasemilla tällä hetkellä.
Yhteyden saa soittamalla terveyskeskukseen tai henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Jos puhelinpalvelussa on ruuhkaa, voi linjalle jäädä odottamaan tai jättää takaisinsoittopyynnön. Soittopyynnön jättäneille soitetaan takaisin saman päivän aikana.

Puhelinyhteys terveyskeskukseen Samana päivänä
Hoidon tarpeen arviointi Samana päivänä
Lääkärin vastaanotto

Viitasaari:  seuraava vapaa aika 
                                           2 viikkoa

Pihtipudas: seuraava vapaa aika
                                            1 viikkoa

Sairaanhoitajan vastaanotto Puhelimella ja vastaanotto samana päivänä
   
Suun terveydenhuoltotarpeen arviointi Samana päivänä
Hammaslääkärin särkyvastaanotto Särkyvastaanotto arkipäivisin samana päivänä

Hammaslääkärin muu kiireetön hoito

 


Hammaslääkärin vastaanotto

Viitasaari:        5 kk

 Pihtipudas:     4 viikkoa

 

Viitasaari:
seuraava vapaa aika    9  pv

Pihtipudas:
seuraava vapaa aika      3 vko

Suuhygienistin vastaanotto

Viitasaari:   
seuraava vapaa aika      3 vk

Pihtipudas: 
seuraava vapaa aika 3 vk

 

Kiireettömän hoitopaikan valinta 1.1.2014

1.1.2014 alkaen kuntalainen voi valita, minkä kunnan terveyskeskuksessa asioi. Tiettyä lääkäriä tai hoitajaa ei voi valita, mutta toivomuksia voi esittää. Lue lisää

 

Sähköiset reseptit 4.2.2013

 • Sähköinen resepti (eResepti) otettiin käyttöön Wiitaunionin terveyskeskuksessa lääkärien vastaanotoilla, työterveyshuollossa sekä perhe- ja mielenterveyspalveluissa 4.2.2013.
 • Paperireseptien vaihtaminen sähköisiksi edellyttää henkilökohtaista käyntiä terveyskeskuksessa Potilas saa henkilökohtaisen opastuksen sähköiseen reseptiin liittyvistä asioista ennen ensimmäisen sähköisen reseptin kirjoittamista. 
 • 4.2.2013 alkaen paperireseptejä on muutettu sähköisiksi normaalisti kaikilla vastaanotoilla (sitä mukaa, kun jonkun reseptin uusiminen on ajankohtaista, kannattaa tulla vastaanotolle reseptiensä kanssa). Opastuksen reseptistä saa tämän käynnin yhteydessä.
 • Käytössä olevia paperisia reseptejä uusitaan sähköisiksi myös esimerkiksi vuosikontrollin yhteydessä. Mikäli et sairauden hoidon vuoksi tarvitse lääkärikontrollia, mutta lääkemääräys on uusittava (lääke loppumassa tai resepti vanhentunut), huolehdi reseptin uusimisesta hyvissä ajoin.
 • Reseptin uusiminen ei ole päivystysasia - reseptien toimitusajaksi on Wiitaunionissa sovittu 5 työpäivää!
 • Reseptiasioita hoidettaessa tulee mukana olla KELA-kortti.
 • Apteekissa reseptin uusiminen on maksullinen

eResepti pähkinänkuoressa