Potilaan vaaratilanneilmoitus

Wiitaunionin terveyskeskus otti käyttöön potilaan vaaratilanneilmoituksen 01.02.2014

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos käynnisti vuonna 2011 Potilasturvallisuutta taidolla –ohjelman, jonka tavoitteena on potilasturvallisuuskulttuurin kehittyminen jokaisessa terveydenhuollon organisaatiossa ja siten potilasturvallisuuden parantuminen. Ohjelman yhtenä päämääränä on haittatapahtumien puolittuminen vuoteen 2020 mennessä.

Ohjelmassa korostetaan potilaan aktiivista roolia kanssakäymisessä hoitohenkilökunnan kanssa. Potilaiden toivotaan kertovan turvallisuuspuutteista ja huomaamistaan hoidollisista epäkohdista. Luottamus potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä auttaa selviämään myös hankalista tilanteista. Päävastuu hoidon ja hoitamisen turvallisuudesta on kuitenkin aina terveydenhuollon henkilöstöllä ja viime kädessä organisaation johdolla.

Jos potilas ja/tai hänen läheisensä kokee, että hoidon aikana on tapahtunut vaaratilanne, hän voi täyttää potilaan vaaratilanneilmoituksen. Ilmoituksen voi tehdä joko nimettömänä tai yhteystietojen kanssa. Vaaratilanneilmoitus on mahdollista tehdä sähköisesti tai tulostettavalla lomakkeella. Lomaketta saa myös jokaisesta terveydenhuollon yksiköstä. Lähiesimiehet ovat vastuussa siitä että paperilomakkeita on saatavilla yksiköissä. Potilaalle tarkoitettu tiedote laitetaan yksikön ilmoitustauluille sekä mahdollisiin odotustiloissa oleviin potilaille tarkoitettuihin kansioihin.

Täytetyt paperilomakkeet lähetetään keskitetysti Irmeli Jaakonaholle osoitteeseen Viitasaaren terveysasema, Sairaalantie 4, 44500 Viitasaari. Verkkosivujen kautta tulleet ilmoitukset tallentuvat suoraan Awanic Oy;n HaiPro järjestelmään, jonne syötetään myös paperilomakkeiden tiedot. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti potilaan vaaratilanneilmoitusprosessin mukaan ja tutkinnan laajuusriippuu tapauksen vakavuudesta.

Potilaan vaaratilanneilmoituksen käsittely

Vaaratilanne sairaalassa

Hoitotahto

Potilasturvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia.