Potilaan vaaratilanneilmoitus

Wiitaunionin terveyskeskus otti käyttöön potilaan vaaratilanneilmoituksen 01.02.2014

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos käynnisti vuonna 2011 Potilasturvallisuutta taidolla –ohjelman, jonka tavoitteena on potilasturvallisuuskulttuurin kehittyminen jokaisessa terveydenhuollon organisaatiossa ja siten potilasturvallisuuden parantuminen. Ohjelman yhtenä päämääränä on haittatapahtumien puolittuminen vuoteen 2020 mennessä.

Ohjelmassa korostetaan potilaan aktiivista roolia kanssakäymisessä hoitohenkilökunnan kanssa. Potilaiden toivotaan kertovan turvallisuuspuutteista ja huomaamistaan hoidollisista epäkohdista. Luottamus potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä auttaa selviämään myös hankalista tilanteista. Päävastuu hoidon ja hoitamisen turvallisuudesta on kuitenkin aina terveydenhuollon henkilöstöllä ja viime kädessä organisaation johdolla.

Jos potilas ja/tai hänen läheisensä kokee, että hoidon aikana on tapahtunut vaaratilanne, hän voi täyttää potilaan vaaratilanneilmoituksen. Ilmoituksen voi tehdä joko nimettömänä tai yhteystietojen kanssa. Vaaratilanneilmoitus on mahdollista tehdä sähköisesti tai tulostettavalla lomakkeella. Lomaketta saa myös jokaisesta terveydenhuollon yksiköstä. Lähiesimiehet ovat vastuussa siitä että paperilomakkeita on saatavilla yksiköissä. Potilaalle tarkoitettu tiedote laitetaan yksikön ilmoitustauluille sekä mahdollisiin odotustiloissa oleviin potilaille tarkoitettuihin kansioihin.

Wiitaunionin potilasasiamies on muuttunut 1.11.2018 alkaen ja hänet tavoittaa puhelimitse alla olevasta numerosta. Potilasasiamies voi antaa puhelinneuvontaa ja tapaamisajan voi sopia soittamalla alla olevaan numeroon.

Potilasasiamies Riitta Kumpulainen ja Ilkka Kontinen:
p. 014 269 2600
- ma klo 12 - 15
- ti klo 12 – 15
- to klo 8 -11
Muina aikoina toimii puhelinvastaaja johon voi jättää yhteydenottopyynnön.

Verkkosivujen kautta tulleet ilmoitukset tallentuvat suoraan Awanic Oy;n HaiPro järjestelmään, jonne syötetään myös paperilomakkeiden tiedot. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti potilaan vaaratilanneilmoitusprosessin mukaan ja tutkinnan laajuusriippuu tapauksen vakavuudesta.

Potilaan vaaratilanneilmoituksen käsittely

Vaaratilanne Wiitaunionin yksiköissä

Hoitotahto

Potilasturvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia.