Aikuisneuvonta

Aikuisneuvolan tavoitteena on aikuisväestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ehkäisy. Aikuisneuvolan terveydenhoitajat ovat pitkäaikaissairaille tukena omahoidon ohjauksessa ja tekevät tiivistä yhteistyötä muiden potilasta hoitavien tahojen kanssa. Terveydenhoitajat suorittavat pitkäaikaissairaiden potilaiden vuosikontrolleja ja ohjaavat heidät tarvittaessa lääkäriin sekä tekevät terveystarkastuksia mm. työttömille ja omaishoitajille sekä ajolupaa tarvitseville. Terveydenhoitajat suorittavat myös muiden terveydenhuollon ammattilaisten pyytämiä tutkimuksia. Terveystarkastukset ovat asiakkaille maksuttomia, sairaanhoidollisista käynneistä peritään perusturvalautakunnan päätöksen mukainen asiakasmaksu. Perusturvan hinnasto löytyy tästä linkistä

Potilaan turvallinen hoito edellyttää, että terveydenhuollon ammattilaisella on riittävät tiedot potilaan terveydentilasta ja lääkityksestä. Lisätietoa turvallisesta hoidosta ja potilaan oikeuksista löytyy osoitteesta http://www.potilaanopas.fi/fi/potilaan_opas.pdf.

Aikuisväestön rokotusneuvonta ja rokottaminen on keskitetty aikuisneuvolaan. Lisätietoa matkailijoiden rokotuksista ja muista matkailuun liittyvistä terveysasioista saa osoitteesta http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/ktl.mat.

Hoitotarvikejakelun piiriin kuuluvat kuntalaiset, joilla on pitkäaikainen, yli kolme kuukautta kestänyt sairaus. Hoitotarvikkeiden yksilöllinen tarve määritellään hoitavan lääkärin tai hoitajan tekemässä terveys- ja hoitosuunnitelmassa. Päätöksen hoitotarvikejakelusta tekee hoitava lääkäri tai hoidosta vastaava terveydenhoitaja. Pitkäaikaisen sairauden edellyttämiä maksuttomia hoitotarvikkeita saa aikuisneuvolasta tai keskusvarastosta.

Palveluajat ja yhteystiedot

Aikuisneuvola on avoinna arkisin ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14.

Soittoajat ovat arkisin ma-ke klo 9-10 ja 13-14
sekä pe 9-10

Aikuisneuvola
p. 014 4596 728
p. 014 4596 725

Keskusvarasto (hoitotarvikejakelu)
p. 044 4596 711