Neuvolapalvelut

Neuvolatyön toiminta-ajatuksena on yksilön ja perheen terveyden edistäminen sekä terveyden arvostuksen lisääminen. Terveyttä edistävässä työssä on keskeisenä parisuhteen ja vanhemmuuden tukeminen, lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen seuranta ja tukeminen, rokotuksista huolehtiminen sekä yhteisöllinen toiminta.

Erityistä tukea tarvitsevat perheet ja lapset pyritään tunnistamaan varhain, jotta heitä voitaisiin auttaa ja tarvittaessa ohjata muiden tarpeenmukaisten palvelujen piiriin.

Perhesuunnittelu

Perhesuunnittelun tavoitteena, että jokainen syntyvä lapsi on toivottu perheenjäsen. Perhesuunnitteluneuvolan tehtävänä on ihmisen seksuaalisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen. Perhesuunnitteluneuvolassa annetaan neuvontaa, ohjausta ja hoitoa raskauden ehkäisyyn, sukupuolitauteihin, raskauden keskeytykseen ja lapsettomuuteen liittyvissä asioissa.

Lastenneuvola

Lastenneuvolassa seurataan ja tuetaan lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä ja kasvua vauvasta kouluikään asti. Lastenneuvolatyö on terveyden edistämistä, sairauksien ennaltaehkäisyä ja varhaistoteamista.Lastenneuvolan tehtävänä on tukea koko perhettä tärkeässä kasvatustehtävässä. Neuvolan perhetyöntekijä on kaikkien neuvolaikäisten lapsiperheiden arjessa apuna tarvittaessa.Lastenneuvola

Äitiysneuvola

Äitiysneuvolatyö on odottavan äidin, sikiön, vastasyntyneen ja muiden perheenjäsenten parhaan mahdollisen terveyden turvaamista, raskaudenaikaisten häiriöiden ehkäisemistä, varhaista toteamista ja hoitoon ohjaamista. Lasta odottaville perheille tarjoamme moniammatillisesti järjestettyä perhevalmennusta. Perhevalmennuksessa keskustellaan synnytyksen, imetyksen, lapsivuodeajan ja vauvanhoidon lisäksi vanhemmuudesta ja parisuhteesta, kiintymyssuhteesta, sekä vauvaperheen arjesta. Lasta odottavat ja vastasyntyneen vauvan perheet saavat halutessaan apua arjessa askarruttaviin pulmiin neuvolan perhetyöntekijältä. Järjestämme synnytys- ja perhevalmennusta 2-4 kertaa vuodessa synnyttävien mukaan. Voit osallistua valmennukseen yksin, pariskuntana tai tukihenkilön kanssa.

Perhevalmennuksen kehittämiseksi tulevaisuudessa, toivomme teiltä palautetta jokaisesta valmennuskerrasta.

 

Tapaamiskerrat ja aikataulu:

Synnytys:

Imetys:

Lastenhoito:

Vauvaperhe:

 

Ilmoittautumiset:

Äitiys-ja perhesuunnitteluneuvola

th Minna Junttila
puh. 014-4596 719
soittoajat ma-to klo 10-11

tai sähköpostilla
 

 

Palveluajat ja yhteystiedot

Pihtiputaan terveysasema
Asematie 12
44800 Pihtipudas

Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola
th Minna Junttila
puh. 014 459 6719
Soittoaika arkisin klo 10-11

Lastenneuvola
th Arja Pöyhönen
puh. 014 459 6722
Soittoaika arkisin klo 10-11

Perhetyöntekijä
Pirkko Punamäki
puh. 040 860 0177