Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammahuollon palveluilla tuetaan kehitysvammaisen henkilön selviytymistä yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja yhteistyötahojen kanssa. Kehitysvammahuollon palveluita ovat mm.

  • palveluohjaus
  • perhehoito
  • kehitysvammaneuvola
  • kuntoutus

Viitasaari

Asumispalvelut

Wiitalinna

Wiitalinna on tarkoitettu ikäihmisille, kehitysvammaisille ja vammautuneille, jotka tarvitsevat tehostetun kotihoidon apua ja tukitoimia arjessa selviytymiseen. Asunnot ovat vuokra-asuntoja, joihin haetaan asumispalveluiden tavoin SAS-työryhmän kautta. Kehitysvammaisille ja vammautuneille on tarjolla tuetun asumisen vuokra-asuntoja tai autetun asumisen ryhmäkotiasuntoja. Asuntojen kohdentamisesta niitä tarvitseville vastaa vammaispalvelu SAS-työryhmässä

Onni muuttaa Wiitalinnaan

Yhteystiedot
Wiitalinna
Kirkkotie 9
44500 VIITASAARI

Yksikön esimies Pirjo Grönholm-Paananen 044 459 7614
Vastaava sairaanhoitaja Katja Pappinen 040 653 2833
Hoitajat/vanhusasukkaat 044 733 5681
Hoitajat/ kehitysvammaiset asukkaat 050 310 8005

Toimintakeskus Kaisla

Toimintakeskus tarjoaa työ- ja päivätoimintaa erityisryhmille. Työtoiminnassa tehdään alihankintatöitä, kokoonpanoa, pakkausta, metallitöitä sekä jonkin verran omana tuotantona tekstiilitöitä. Päivätoiminnassa toimii kaksi eri pienryhmää, josta toinen on vaikeavammaisille tarkoitettu. Päivätoimintaa järjestetään myös ns. seinättömänä päivätoimintana asumispalveluyksiköiden asukkaille yksilöllisen tarpeen mukaan.

Yhteystiedot
Peltisepänkuja 7
44500 Viitasaari

Avoinna
ma-to 8:00–16:00
pe 8:00-14:15

Pihtipudas

Metsäkoto

Metsäkoto on kodinomainen ympärivuorokauden valvottu asumispalveluyksikkö kehitysvammaisille.

Mahdollisia vapaita paikkoja tai lyhytaikaista asumista (lomapaikka) voit tiedustella vammaispalveluohjaajalta tai suoraan yksiköstä.

Yhteystiedot
Puistopolku 6
44800 Pihtipudas
040 860 0736

Toimintakeskus Metsäkaari

Toimintakeskus tarjoaa erityisryhmien asiakkaille työ- ja päivätoimintaa. Toimintakeskus toimii yhteistyössä mm. asumispalvelun, TE-toimiston ja muun sosiaalitoimen kanssa. Toimintakeskuksella on mahdollisuus osallistua työtoimintaan puupuolella tai tekstiilipuolella. Alihankintatyöt seutukunnan yrityksille sekä avotyötoiminta ovat myös merkittävä osa työtoimintaa. Toimintakeskus toimii myös kuntouttavan työtoiminnan työpaikkana ja työssäoppimispaikkana oppilaitosten opiskelijoille. Päivätoiminnassa tarjotaan virikkeellistä ja yksilöllistä päiväaikaista toimintaa vaikeavammaisille henkilöille. Toimintakeskuksella on myynnissä työtoiminnassa valmistettuja tuotteita. Myös tilaustöiden mahdollisuutta kannattaa kysyä.

Yhteystiedot
Metsätie 5
44800 Pihtipudas

Avoinna
ma-to 8:00–16:00
pe 8:00-14:15

Perhehoito - Viitasaari ja Pihtipudas

Ympärivuorokautista valvontaa tarvitseville kehitysvammaisille tarkoitettu hoitomuoto. Hoito toteutetaan kunnan ja perhehoitajan välisellä toimeksiantosopimuksella. Wiitaunionin kunnat ovat mukana maakunnallisessa perhehoidon pilottihankkeessa. 

Arvokas elämä Facebook-linkki

 

 

Tiedustelut

Vammaispalvelun ohjaajat
Tuulevi Kääriäinen
Päivi Pihlajamäki

Seutukunnalla on jatkuva haku perhehoitajista. Hausta tarkemmin Arvokas elämä -hankkeen sivuilla.

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen on suunnattu yksin asuville kehitysvammaisille henkilöille, jotka eivät selviydy täysin itsenäisesti arjessa. Palvelun tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen, normaali elämä. Asiakkaita kannustetaan ja tuetaan omien voimavarojen hyödyntämiseen. Tuetun asumisen ohjaajan tukea on mahdollista saada mm. kodinhoidollisiin tehtäviin, asiointiin, mielekkään vapaa-ajantoiminnan löytämiseen tai psykososiaaliseen tukeen. Palvelun yksilölliset tavoitteet määritellään tuki-ja palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Linkki erityishuoltolakiin.

Yhteystiedot

Vammaispalvelujohtaja
Saila Kainulainen
044 459 7399

 

Vammaispalvelun ohjaajat

Viitasaari
Tuulevi Kääriäinen
044 459 7419

Pihtipudas
Päivi Pihlajamäki
040 860 0187


Toimintakeskus Kaisla

Vastaava ohjaaja/kuntoutusohjaaja
Arja Vuorela
040 704 5637


Työtoiminnan ohjaajat

Erkki Hyppönen
044 459 7565

Johanna Kumpulainen 
044 459 7564

Päivätoiminnan ohjaajat 044 459 7491

Vaikeavammaisten päivätoiminta
044 733 5804

Keittiö
Kirsi Niskanen
044 459 7575


Toimintakeskus Metsäkaari

Vastaava ohjaaja
Elina Ruuska
040 162 7329
 

Työtoiminnan ohjaajat

Karri  Paananen
044 719 1811

Tuomo Joro
044 719 1812

Heini Niinikoski
044 719 1813

Piipe Onninen-Kokko 
044 719 1814

Keittiötyön ohjaaja
Pirjo Kariniemi 
044 719 1815

Vaikeavammaisten päivätoiminnan ohjaaja
Tarja Marin
040 860 0176


Tuettu asuminen

Annu Tervo
040 620 8519

Leea Jämsen
040 634 2143