Kirjaston palvelut

 

Lainaaminen

Kirjasto lainaa asiakkailleen maksuttomasti kirjallisuutta, audiovisuaalista aineistoa sekä sanoma- ja aikakauslehtiä uusinta numeroa lukuunottamatta. Lainaaminen edellyttää kirjastokorttia, joka on henkilökohtainen. Alle 15-vuotiailta vaaditaan kortin saamiseksi huoltajan kirjallinen suostumus. Ensimmäinen kortti on ilmainen.

 • Lainassa olevaa aineistoa voi varata.
 • Lainoja voit uusia joko käymällä kirjastossa, puhelimitse tai Keski-kirjastojen Arena-verkkokirjaston kautta.
 • Lainan voi uusia, ellei siitä ole varauksia.
 • Ellei aineistoa ole kirjaston omissa kokoelmissa, se on mahdollista kaukolainata jostakin muusta kirjastosta.
 • Kaukolainatilauksista koituu jonkun verran maksuja. Perimme itse kaukolainoista 4 € maksun ja jotkut lähettäjäkirjastot laskuttavat esim. postikuluista. Lue lisää kaukolainoista
 • Kotiseutukokoelman aineistoa ei yleensä lainata, ainoastaan harkinnanvaraiset yö- ja viikonloppulainat ovat mahdollisia
 • Henkilökunnalta saat tunnusnumeron, jolla pääset tarkastelemaan verkossa lainojasi ja varauksiasi sekä uusimaan lainojasi.

Kirjastokortti

Kortin hankkiminen

Lainaajakortin saa kirjastosta täyttämällä ilmoittautumislomakkeen ja todistamalla henkilöllisyytensä. Kortti oikeuttaa lainaamaan pääkirjastossa, kirjastoautossa sekä muissa Keski-kirjastoissa. Osoitteen- ja nimenmuutokset on ilmoitettava kirjastoon. Asiakas ei voi verkossa itse muuttaa omia lainaajatietojaan.

Salanumero

Omien tietojen katseluun ja varausten tekoon sekä lainojen uusintaan verkossa tarvitaan kirjastokortin lisäksi nelinumeroinen salanumero. Numero annetaan henkilökohtaisesti kirjastossa, sitä ei saa puhelimitse eikä sähköpostitse.

Vastuu kortista

Lainaajakortti on henkilökohtainen. Asiakas on vastuussa lainaajakortistaan ja sillä lainatusta aineistosta sekä lainaajatunnuksen ja salanumeron yhdistelmän käytöstä.

Lainaajakortin katoamisesta on viipymättä ilmoitettava kirjastoon puhelimitse tai käymällä kirjastossa. Ilmoituksen jälkeen kortti kuoletetaan. Asiakas voi lunastaa kadonneen kortin tilalle uuden kortin todistettuaan henkilöllisyytensä. Uusi kortti maksaa 2 €.

Kaukopalvelu

Voit jättää kirjastoon kaukolainapyynnön aineistosta, jota ei ole kirjaston omissa kokoelmissa eikä muissa Keski-kirjastojen kirjastoissa. Kirjasto voi hankkia haluamasi teoksen kaukolainaksi melkeinpä mistä tahansa muusta yleisestä- tai tieteellisestä kirjastosta Suomessa.

Ohjeita kaukolainaukseen

 • Kaukolainaus voidaan tehdä aineistosta jota ei ole kirjaston omassa tai muiden Keski-kirjastojen kokoelmissa.
 • Tee kaukolainapyyntö hyvissä ajoin ennen tarvetta
 • Ilmoita viimeinen mahdollinen päivä jolloin teos halutaan lainaksi
 • Kirjasto ilmoittaa asiakkaalle saapuneesta aineistosta joko puhelimitse tai sähköpostilla

Kaukolainapyyntö kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen tarvetta. Usein, varsinkin tenttikirjojen osalta, kysyntä on kovaa ja jonotusajat voivat suosituimpien kirjojen kohdalla olla hyvinkin pitkät.

Kaukolainapyyntöä tehtäessä on aina ilmoitettava viimeinen mahdollinen päivä, jolloin teos vielä halutaan lainaksi. Muussa tapauksessa kaukolaina toimitetaan ja maksut peritään, vaikka tarvetta ei enää olisikaan.

Kaukolainausmaksut

Pihtiputaan kirjasto perii kaukolainamaksua 4 € / nide, jonka lisäksi asiakkaalta veloitetaan mahdolliset lähettäjäkirjaston perimät maksut. Ensisijaisesti pyrimme toimittamaan pyydetyt teokset yleisten kirjastojen kokoelmista, jolloin lisämaksuja ei tule. Mikä aineistoa ei löydy yleisistä kirjastoista tilaamme sen tieteellisestä kirjastoista, joita ovat esim. kaikki yliopistojen kirjastot. Tieteelliset kirjastot perivät kaukolainamaksuja n. 7-10 € / nide.

Kirjasto ilmoittaa asiakkaalle saapuneesta aineistosta joko puhelimitse tai sähköpostilla.

Kaukolainattua aineistoa voi yrittää uusia, mikäli siitä ei ole varauksia. Uusinta tulee aina tehdä Pihtiputaan kirjaston kautta, puh (014) 459 6863 tai .

Tiedonhaun opetus ja kirjastovierailut

Päiväkodit ja esikoululaiset
*satutuokio*kirjastoon tutustuminen*kirjaesittelyt*Kirjatti-mediaseikkailupeli*piirustus*

Kirjaston lasten- ja nuortenosastolle tai kirjastoautoon otetaan mielellään vierailulle päiväkotiryhmiä. Ohjelmana voi olla kirjastosta riippuen satutunti, kirjastonkäytön opetus tai vaikkapa mukavien kirjojen esittely eli kirjavinkkaus. Tarkemmat tiedot tarjolla olevasta ohjelmasta saa ottamalla yhteyttä vierailun kohteena olevaan kirjastoon. Ajankohta sekä sisältö sovitaan etukäteen kirjaston kanssa.

Perusopetuksen alaluokat
*kirjastoon tutustuminen*kirjavinkkaus* piirustus* Kirjatti-mediaseikkailupeli *kirjastonkäytön opetus *lukudiplomi-kirjat*

Kirjaston lasten- ja nuortenosastolle tai kirjastoautoon otetaan mielellään vierailulle alakoulun ryhmiä. Tarkemmat tiedot tarjolla olevasta ohjelmasta saa ottamalla yhteyttä vierailun kohteena olevaan kirjastoon. Ohjelmana voi olla kirjastonkäytön opetus tai vaikkapa mukavien kirjojen esittely eli kirjavinkkaus. Ajankohta sekä sisältö sovitaan etukäteen kirjaston kanssa.

*3-4 luokat Salapoliisisuunnistus*
Oppilaat etsivät Johtolanka-korttien avulla kirjojen yms. aineiston säilytyspaikkoja kirjastossa. Leikki on tarkoitettu koulussa opitun aiheen kertaukseksi kolmannen ja neljännen luokan oppilaille. Oppilaat hallitsevat aakkoset ja kirjaston kymmenluokitusjärjestelmä on heille tuttu. Myös leikin vetäjä kertaa lyhyesti samat asiat ja kertoo kirjastoaineiston tarroista. Kesto noin 45-60 minuuttia riippuen ryhmän koosta.

Perusopetuksen yläluokat
*kirjastonkäytön opetus*tiedonhaku verkkokirjastosta *salapoliisisuunnistus:”Kadonneen eläimen arvoitus” *klassikkovinkkaus* kirjavinkkaus*teemavinkkaus*

Kirjaston lasten- ja nuortenosastolle otetaan mielellään vierailulle yläkoulun ryhmiä. Ohjelmana voi olla kirjastosta riippuen kirjastonkäytön opetus tai vaikkapa mukavien kirjojen esittely eli kirjavinkkaus. Tarkemmat tiedot tarjolla olevasta ohjelmasta saa ottamalla yhteyttä vierailun kohteena olevaan kirjastoon. Ajankohta sekä sisältö sovitaan etukäteen kirjaston kanssa.

Toisen asteen koulutus (lukio ja ammattikoulut)
*kirjastonkäytön opetus*tiedonhaku verkkokirjastosta *internet-tiedonhaun opetus* *lähdekritiikki* tiedonhankintataidot*

Kirjastoon otetaan mielellään vierailulle lukion ja ammattikoulujen oppilasryhmiä. Ohjelmana voi olla kirjastosta riippuen kirjaston esittely, kirjastonkäytön tai tiedonhankintataitojen opetus. Tarkemmat tiedot tarjolla olevasta ohjelmasta saa ottamalla yhteyttä vierailun kohteena olevaan kirjastoon. Ajankohta sekä sisältö sovitaan etukäteen kirjaston kanssa. Mikäli kyseessä on oppimistehtävään liittyvä tiedonhankintataitojen opetus, olethan yhteydessä kirjastoon jo hyvissä ajoin.

Kirjasto tarjoaa myös tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetusta muille aikuisryhmille.

Tervetuloa kirjastoon!

Yhteydenotot Pihtipudas: Marjaana Turpeinen puh. 040 860 0747.

 

Tietokoneet

Asiakkaiden käytettävissä on neljä tietokonetta, joissa kaikissa on verkkoyhteys. Internet-yhteys on maksutta asiakkaiden käytettävissä. Henkilökunta opastaa halutessasi internetin käyttöön. Tietokoneisiin on asennettu Libre Office toimisto-ohjelmapaketit.

Ajanvaraus

Käyttöaika varataan etukäteen kirjastosta. Varauksen voi tehdä myös internetissä tai puhelimitse. Internet-varaus löytyy osoitteesta: https://ebooking.dpg.fi/pihtipudas

Varauksen peruutus on tehtävä ajoissa, jotta ajan voi varata toinen asiakas.  Kirjastossa on lisäksi 2 ns. jonotuskonetta, joille ei tarvitse varata aikaa. Käyttöaika näillä koneilla on 15 ja 30 minuuttia.

Tulostaminen

Kirjastossa asiakkaat voivat itse tulostaa koneelta. Tulostus maksaa 20 snt / sivu.

Muistitikun käyttö

Asiakkaat voivat tallentaa tietoja muistitikuille.