Lukion ohella ammattiin

 

Kaksoistutkinto on hyödyllinen opiskeluväylä peruskoulun jälkeen: lukio-opintojen ohella opiskelija suorittaa myös ammatillisen perustutkinnon. Lukiossa ja ammattioppilaitoksessa opiskelijalle laaditaan koko opiskeluajan kattava henkilökohtainen opintosuunnitelma, jota noudattaen kaksoistutkinto valmistuu 3,5 - 4 vuodessa.

Kaksoistutkinto, jonka myös aikuislukiolaiset muiden lukiolaisten tavoin voivat suorittaa, avaa vankat jatko-opiskelumahdollisuudet korkea-asteelle, sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon.